Beyin Kanaması Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Beyin kanamaları son derece acil ve ciddi tıbbi problemlerdir.
 • Tedavi; kanamanın etkilerinin hafifletilmesi, olası komplikasyonların önlenmesi ve varsa kanamaya yol açan nedenin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.
 • Hastaların kanamanın şiddetine bağlı olarak genellikle yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilir.
 • Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamalarda, tekrar kanamaların önlenmesi için anevrizmanın kapatılması gereklidir.
 • Bunun için cerrahi ile anevrizma boynunun bir metal mandal yardımıyla kapatılması (klipleme) yahut damardan girilerek anjiyografi eşliğinde anevrizmanın içinin doldurulması (koilleme) işlemleri yapılabilir.
 • Bu iki yöntemden hangisinin seçileceğine; anevrizmanın yeri, şekli, hastanın klinik durumu, ilgili merkezin ve doktorun deneyimi gibi faktörler göz önünde bulundurularak karar verilir.
 • Öte yandan anevrizmanın kapatılması, tedavinin yalnızca bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Genellikle bu hastalara, beyin ödeminin, nöbetlerin, sıvı ve tuz dengesindeki problemlerin, beyindeki damar büzüşmelerinin önlenmesi için damardan ilaç tedavileri uygulanır.
 • Ayrıca beyin havuzcuklarında su toplanması (hidrosefali) durumu ortaya çıkarsa buna yönelik olarak da beyindeki fazla suyun tahliye edilmesi için şant ameliyatı gerekebilir.
 • Genel anlamda beyin kanamalarından korunma yolları arasında ise; yüksek tansiyondan korunmak, sigara kullanımından ve kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa kafa travmalarından özellikle kaçınmak sayılabilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

 • Beyin kanaması geçirmiş kişilerde kanamanın doğrudan veya dolaylı etkilerine bağlı nörolojik arazlar (sekeller) bulunabilir.
 • Bilinç bozuklukları, tam veya kısmi felçler, konuşma ve görme bozukluğu bunlar arasında sayılabilir.
 • Bu problemlerin iyileşmesi uzun zaman alabileceği gibi, hastaların bir kısmında bu problemler kalıcı da olabilmektedir.
 • İyi bir hasta bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile hastaların önemli bir kısmında belirgin düzelme sağlanabilmektedir.
 • Normal hayatına dönen hastalar; özellikle anevrizma varlığında, buna yönelik olarak takip altında olmalıdırlar.
 • Tansiyon kontrolü ve sigaradan uzak durulması önerilmektedir.