EEG Nedir?


Beyin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir.Yapılacak işlem de vücudunuza ve saç derinize elektrotlar bağlanacağı için derinizin elektriksel iletkenliği önemlidir.

Bu nedenle saçlarınızı yıkadıkdan sonra, saç kremi,sprey ve jöle uygulamayın.

Saçlı deriye yapıştırılan elektrotlarla yapılan EEG TÜMÜYLE ZARARSIZ İNCELEME YÖNTEMİDİR.


EEG Hangi Durumda Yapılır?


Sara hastalığı

Bilinç ve algı bozuklukları

Unutkanlık ,dikkat bozukluğu

Bazı psikiyatrik hastalıklar

Uyku bozuklukları

Santral sinir sistemi iltihabı


Hangi durumlarda gereklidir ?


Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi (sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Epilepsi dışında birçok sinir hastalıklarında, baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde EEG tetkikine başvurulur.

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi EEG’ye göre daha sonradan geliştirilmiş olan inceleme yöntemleri beynin elektriksel faaliyeti konusunda bilgi vermezler. Özellikle bayılma vakalarının nedenlerinin araştırılmasında, epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verdirecek olan inceleme yöntemi EEG’dir.


EEG çekimi nasıl yapılır ?


Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.

Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.

Parazitsiz, kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğince hareketsiz durmalıdır.


Uykuda EEG çekimi


Uyku, beyindeki anormal elektriksel faaliyetin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi teşhisi için uyanıklık halinde 20 dakika süreyle yapılan EEG’nin yeterli bilgi vermediği durumlarda, uykuda EEG çekilir.

Uyku EEG’si en sık başvurulan aktivasyon yöntemlerinden biridir. Kişiyi uyutmak için beyin aktivitesini etkilemesi ve muhtemel elektriki deşarjları baskılaması nedeni ile anestezik ajan tercih edilmemelidir.

Hastanın bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalması, gerek gündüz uyumasını kolaylaştıracağı, gerek anormal beyin dalgalarının ortaya çıkma olasılığını arttıracağı için yararlıdır.


Çekime gelirken


EEG incelemesinin parazitsiz olması bakımından çekim gününün sabahında saçların yıkanması yararlıdır. Sürekli kullanılan ilaçlar varsa, çekim gününde de ilaçlar kullanılmaya devam edilir, EEG’yi değerlendirecek olan hekime bu konuda bilgi verilmesi uygun olur.


EMG nedir ?


Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriki desarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülür.

Sinir ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır.

Bu işlem; iğne elektrot adı verilen özel bir kayıt elektrotların kas dokusu içine batırılması ve kas lifleri üzerinde elektriksel sinyallerin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır.


EMG Hangi Durumlarda Yapılır?


Diyabet,B12vitamini,folik asit eksikliği gibi metabolik şikayetler de Romatizmaya bağlı hastalıklar.

Toksik maddelerle ilgili işlerde çalışması

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Kalıtsal nedenler

Çocuk Felci

ALS

Kas Hastalıkları

Sinir Hastalıkları


EMG hangi durumda gereklidir ?


Sinir yaralanmaları

Sinir sıkışmaları

Bel ve boyun fıtıkları

Kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzında ki tablolar

Yüz felçleri

Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar)

Kas hastalıklarının teşhisi

Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

EMG ile sinir incelemesinde, baş, kollar, bacaklar ve beden üzerindeki çevresel sinirlerin normal fonksiyon görüp görmedikleri araştırılır. Bu yöntemde "his" ve "hareket" fonksiyonunu yerine getiren sinirler ayrı ayrı incelenir.

His sinirleri (duysal sinirler) çevreden gelen temasları hissetmemizi sağlar, dokunduğumuz bir şeyin soğuk mu sıcak mı olduğunu hissetmek gibi. Hareket sinirleri (motor sinirler) ise beyinden ya da omurilikten gelen hareket emirlerini kaslara ileterek kasların kasılmasını, böylece hareketi test eder.

Duysal sinirlere yönelik incelemelerinde sinirin bir ucundan hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı verilir, diğer ucundan ise bu potansiyel, bilgisayarlı aygıtlar yardımıyla kayıtlanıp ekranda görülerek analiz edilir.

Motor sinir incelemelerinde ise sinirin değişik yerlerinden elektrik verilip, o sinirin son bulduğu kastan ya da kaslardan kayıtlama yapılır. Böylece bir his da hareket sinirinin kesik olup olmadığı, kesik ya da kesintiye uğramışsa bunun tam mı yoksa kısmi mi olduğu anlaşılabilir.

Ayrıca bu incelemeyle, sinirin iyileşip iyileşemeyeceği ya da ne kadar zaman içinde iyileşeceği, siniri tamir için ameliyat gerekip gerekmeyeceği anlaşılabilir. EMG ile kas incelemesi ise kasların içine iğne şeklinde kayıt elektrodları sokmak yoluyla yapılır. Elektrodun sapından çıkan teller EMG aletine bağlıdır ve kasların elektriksel aktivitelerini ekranda görmemizi sağlar.

İncelenen kasın sinirinin kopuk olup olmadığını, kopuk ise bunun tam mı kısmi mi olduğu hakkında fikir verir. Ayrıca, kasta anormal bir durum var ise bunun omurilikten mi, sinir kökünden mi, çevresel sinirden mi yoksa kasın kendisinden mi kaynaklandığını söyler.

EMG işlemlerinde, sinir incelemesine ENG, kas incelemesine ise EMG, ikisine birden ENMG diyenler de vardır.


EMG çekim süresi


EMG incelemesi, süresi değişebilmekle birlikte yaklaşık 15 dakika ile 2 saat arasında sürebilen bir incelemedir.


EMG çekimine gelirken


Hastanın aç olması gerekmez,

Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, çekim öncesi banyo ve kese yapılması iyi bir çekim için önemlidir.

Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Hastaların rahatça kol ya da bacaklarını çekime uygun şekilde açacak durumda rahat şeyler giymeleri tavsiye olunur. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir. Krem, yağlı losyon kullanılmaması gerekir.

Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hasta veya hasta yakınının hekimi uyarması önerilir.

Hepatit, AIDS gibi bulaşıcı bir hastalığın veya kanamaya sebep olan herhangi bir hastalığın olup olmadığının test yapılmadan önce hasta tarafından beyan edilmesi gerekir.